Energimåling af oliefyr

Lad skorstensfejeren stå for energimålingen af dit oliefyr i hele distriktet.

Et oliefyr bør energimåles en gang om året af en teknisk ekspert, hvilket i praksis betyder en skorstensfejer eller en oliefyrsmontør.

Korrekt forbrænding i oliefyret

Det er vigtigt, at der løbende holdes øje med energiforbruget på et oliefyr, så forbrændingen foregår korrekt og varmen udnyttes optimalt.

Ved en energimåling af et oliefyr kan vi samtidig rense kedlen og sørge for, at fyret kører optimalt. En kedel, der er meget tilsodet, bruger mere energi end en ren kedel, og det er derfor en god idé at sørge for en jævnlig kedelrensning.

Se oliefyrets økonomi med en energimåling

Med en energimåling fra fyret kan vi sammenligne med tidligere målinger.

Vi sørger naturligvis også for den efterfølgende indberetning af energimålingen til Energistyrelsen.