Skorstensfejning

Vi udfører lovpligtigt skorstensfejerarbejde i en del af Aalborg Kommune, som tidligere hed Sejlflod og Hals Kommune, den del af Rebild som hed Skørping Kommune, og den del af den gamle Nørager Kommune som omfatter bla. Nysum, Ravnkilde, Rørbæk og Stenild.

Minimér risikoen for brand i skorstenen

Vi sørger for, at skorstenen er i en forsvarlig tilstand og at alt er, som det skal være. Vi renser skorstenen og laver eftersyn på kedler og brændeovne.

For meget og forkert sod udgør en stor brandfare i skorstenen, og det er derfor vigtigt, at den renses en gang om året eller efter behov.

Få en bedre forbrænding med en renset skorsten

Dårligt træk i skorstenen kan betyde, at røgen ikke suges godt nok væk på grund af et for dårligt flow i ovnen.

Med en regelmæssig rensning kan du sikre dig et ordentligt træk i skorstenen, så røgen suges væk på korrekt vis, og så du undgår røgnedslag i skorstenen eller ildstedet.

Kontakt os gerne på telefon 98 39 23 02, hvis du har brug for skorstensfejning eller eftersyn af din skorsten.